• گواهینامه ها

 • سازمان بازرسی مهندسی ایران
  سازمان بازرسی مهندسی ایران
 • EFR-OHSAS-18001
  EFR-OHSAS-18001
 • فدراسیون تنیس قزوین
  فدراسیون تنیس قزوین
 • EFR-ISO 9001
  EFR-ISO 9001
 • تربیت بدنی استان همدان
  تربیت بدنی استان همدان
 • وزارت نیرو
  وزارت نیرو
 • وزارت نیرو
  وزارت نیرو
 • وزارت نیرو
  وزارت نیرو
 • برخی از تولیدات شرکت ضحی

 • چراغ-تونلی
  چراغ-تونلی
 • ضحی-ویژن
  ضحی-ویژن
 • ضحی-لوکس
  ضحی-لوکس
 • 1
  1
zoha
 • پیام مدیرعامل

نقش اساسی نور در آفرینش و تجلی زیبایی ها سبب شد که همزمان با تحصیلات دانشگاهی 1351-1357 در شرکت زیمنس کارآموزی کرده و در نورپردازی پروژه های استادیومی و ساخت تجهیزات روشنایی مهارت یابم و برای اولین بار در ایران طراحی روشنایی یک استادیوم فوتبال را بعنوان پ...
 • برخی از مشتریان ضحی